Photo shooting

KezaPhoto  Photoshooting (10)
KezaPhoto  Photoshooting (11)
KezaPhoto  Photoshooting (12)
KezaPhoto  Photoshooting (2)
KezaPhoto  Photoshooting (3)
KezaPhoto  Photoshooting (4)
KezaPhoto  Photoshooting (5)
KezaPhoto  Photoshooting (7)
KezaPhoto  Photoshooting (8)
KezaPhoto  Photoshooting (6)
KezaPhoto  Photoshooting (9)
KezaPhoto  Photoshooting (1)
KezaPhoto1 (6)
KezaPhoto  Photoshooting (3)
KezaPhoto1 (1)
KezaPhoto1 (9)

  

"Nije dovoljan samo fotoaparat da bi se napravila fotografija... fotografisanje je proces koji prožima mnoge aspekte fotografa - sve slike koje su mu ikad prošle kroz glavu, sve knjige koje je pročitao, sva muzika koju je preslušao, sve ljude koje je volio..." 

Ansel Adams